Achtergrond

 

Stichting Carnaval Hoojers

Achtergrondinfo

Jeugdcarnaval bestaat in Bladel al vele jaren en op verschillende plekken.

 

C.V. de Muggezifters organiseert in Den Herd (Sniederszaal) een Disco onder de naam Muggezoemmmm danceparty. Op zaterdag-, zondag- en maandagavond is er een bal tussen 19.00 en 22.30 uur. Tussentijds kan Den Herd niet worden verlaten zonder tussenkomst van een volwassene.

Op zondag- en dinsdagmiddag (na de optocht) is de disco ook toegankelijk en ook vrij te verlaten.

 

Op zaterdagmiddag is er traditioneel een carnavalsfeest van de buurtverenigingen. Het is op deze plek dat de Jeugdraad is geboren. De geschiedenis van de Jeugdraad gaat ver terug in de tijd. Buurtverenigingen organiseerden om beurt de middag en uit de organiserende buurtvereniging kwam de Jeugdprins naar voren.

 

De Muggezifters hebben het initiatief genomen om de Jeugdraad bij meer carnavaslactiviteiten te betrekken mede met het doel carnaval breder bekend te maken bij de jeugd.

 

Het roulerende karakter van het feest van de buurtverenigingen gecombineerd met het drukke programma van de Muggezifters heeft er toe geleid dat de Jeugdraad is ondergebracht in een aparte stichting. Hiermee is een zekere continuïteit geborgd en hoeft de organisatie niet te drukken op het toch al drukke carnavalsprogramma van de Muggezifters.

 

De stichting moest dan ook een naam krijgen. "Klèn schoojerke" heeft menig persoon in zijn of haar jeugd wel eens gehoord. Liefkozend maar toch enigzins ondeugend. Een prachtige naam voor de Jeugdraad. Laat de letters van deze naam ook nog eens te vertalen zijn in 'Stichting Carnaval Houdt Oog Op Jeugd En Raad Samen'; ofwel SCHOOJERS.

 

Op 2 februari 2012 was het zover, de notariële akte kon worden gepasseerd ten overstaan van notaris van Voskuijlen. De officiële naam luidt sindsdien Stichting Carnaval Hoojers.

 

Schoojers vraagt ieder jaar aan de buurtverenigingen of zij leden aan willen dragen om de posities in de Jeugdraad te bemensen. In nauwe samenwerking met C.V. de Muggezifters wordt het programma verder invulling gegeven. Zonder al deze verenigingen zou het onmogelijk zijn om een Jeugdraad op te been te houden.

 

Het is dankzij de Muggezifters dat de Jeugdraad de carnavalsviering op de bassisscholen mee bezoekt en de mogelijkheid heeft om de kinderoptocht op een geheel andere manier te beleven.

 

Maar onze stichting wil meer. We willen voor alle kinderen carnaval dichterbij brengen. In combinatie met C.V. de Muggezifters is het mogelijk gebleken om een Jeugdzittingsmiddag te organiseren. Naar voorbeeld van de zeer succesvolle Zittingsavonden maar meer gericht op een wat jonger publiek; tussen de 8 en 12 jaar.

 

En daar houd het niet op. Ook voor de toekomst zijn er nieuwe ideeën maar momenteel houden we die nog even voor ons....

 

Houd Oog Op Jeugd En Raad Samen, want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

© Stichting Carnaval Hoojers | Als u informatie wilt gebruiken neemt u dan contact met ons op.

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door: